Uitvaartbegeleiding voor Hilvarenbeek en omgeving

Afscheid nemen kan erg pijnlijk zijn. Wij van Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding kunnen die pijn niet wegnemen. Wat wij wel kunnen, is de uitvaart van uw naaste met zorg en aandacht omringen.

De persoonlijke wensen van nabestaanden vormen ons uitgangspunt. Meer en meer mensen kiezen voor een uitvaart met ruimte voor gevoelens en een eigen inbreng. Met respect hiervoor zoeken wij samen met u naar het afscheid dat hierbij past.

Wij nemen de tijd om te luisteren, ons in te leven en ons samen met u te verdiepen in uw wensen.

Marco van Hamond heeft een jarenlange ervaring als uitvaartbegeleider. Hij beschikt over een brede vakkennis, is creatief, open en heeft oog voor detail. Samen met het team van uitvaartleidsters en uitvaartassistenten wordt zorggedragen voor een gepast afscheid.

Marco van Hamond

 

Sinds 2000 ben ik werkzaam als zelfstandig uitvaartondernemer en heb een eigen visie op het vormgeven van een afscheid. Ik werk vanuit mijn gevoel, bijgestaan door creatief inzicht.
Ik heb jarenlang ervaring in de uitvaartbranche opgedaan in een ander deel van Brabant.

Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding, Hilvarenbeek en Omgeving

In 2000 ben ik samen met Annie Rutten, Annie en Marco van Hamond uitvaartbegeleiding begonnen. In 2010 zijn wij ieder met onze eigen onderneming gestart.

De keuze voor Hilvarenbeek en omgeving is een bewuste.
Ik voel me hier thuis en op mijn gemak.

Een mooi aspect van mijn werk is het samenwerken met mensen: hen te mogen begeleiden op een moeilijk moment in hun leven en bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn om een afscheid vorm te geven, zoals zij dat voor ogen hebben.

Veel belangrijke momenten in een mensenleven worden zorgvuldig voorbereid. Is het dan niet logisch dat er ook over de uitvaart wordt nagedacht? Iedere situatie is anders, ieder mens is immers uniek. Dat unieke kan in de uitvaart tot uitdrukking worden gebracht. Denk hierbij niet aan hele spectaculaire dingen, maar juist aan details; dingen, die vaak alleen voor de meest betrokkenen herkenbaar en merkbaar zijn.

Ik wil mij volledig inzetten om binnen het tijdsbestek waarin een afscheid moet worden voorbereid de betrokken familie het vertrouwen te geven dat zij datgene kunnen doen wat binnen hun vermogen ligt.
 

Nazorg

 

Wij merken dat veel mensen opzien tegen en/of zich zorgen maken over de praktische zaken die na de uitvaart geregeld moeten worden. Ook signaleren we soms de behoefte aan emotionele steun.

Daarom bieden wij nabestaandenzorg aan. Wij hebben hiervoor ‘Terra, zorg in rouw’ ingeschakeld.

De nazorgmedewerkster die namens ons contact met u zal opnemen, kan u daarbij helpen. Zij is een ervaren en betrokken medewerkster die u – op afspraak – thuis kan bezoeken. Zij is op de hoogte van de rechten en plichten van nabestaanden na een overlijden en werkt in een sfeer van vertrouwen en geheimhouding.

Zij kan nabestaanden bijstaan met:

Praktische Hulp
– Erfrecht en nalatenschappen
– Bank – en belastingzaken
– Verzekeringen en pensioenen
– Maatschappelijke voorzieningen

Emotionele begeleiding en steun
– Een luisterend oor voor uw levensverhaal
– Begrip voor en bevestiging van de situatie
– Herkenning en erkenning van de (rouw)gevoelens
– Mogelijkheid bieden om uw emoties te uiten
– Ondersteuning bij de eerste stappen in een ander leven

Voorlichting
– De rechten en plichten van nabestaanden
– Rouwverwerking in het algemeen

Meer informatie
T  073 – 644 70 72
info@terrazorginrouw.nl
www.terrazorginrouw.nl

Contact

Contactgegevens

Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding
Beekseweg 10 A
5087 KB Diessen (gem. Hilvarenbeek)
 013 - 505 25 80
info@vanhamond-uitvaart.nl

Loslaten kan verbinden…

Onze wens is dat aan deze voor u zo gedenkwaardige dag ook mooie herinneringen bewaard zullen blijven. Herinneringen, die u door de pijn van het verdriet heen verder helpen in het rouwproces, om zo het overlijden te kunnen verweven met uw leven.

Met zorg, aandacht en ruimte voor gevoelens regelen, begeleiden en verzorgen wij een begrafenis of crematie.

Ook als u een (uitvaart)verzekering heeft kunt u ons inschakelen.

Wij zijn altijd bereikbaar.