Marco van Hamond

Sinds 2000 ben ik werkzaam als zelfstandig uitvaartondernemer en heb een eigen visie op het vormgeven van een afscheid. Ik werk vanuit mijn gevoel, bijgestaan door creatief inzicht.
Ik heb jarenlang ervaring in de uitvaartbranche opgedaan in een ander deel van Brabant.

In 2000 ben ik samen met Annie Rutten, Annie en Marco van Hamond uitvaartbegeleiding begonnen. In 2010 zijn wij ieder met onze eigen onderneming gestart.

De keuze voor Hilvarenbeek en omgeving is een bewuste.
Ik voel me hier thuis en op mijn gemak.

Een mooi aspect van mijn werk is het samenwerken met mensen: hen te mogen begeleiden op een moeilijk moment in hun leven en bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn om een afscheid vorm te geven, zoals zij dat voor ogen hebben.

Veel belangrijke momenten in een mensenleven worden zorgvuldig voorbereid. Is het dan niet logisch dat er ook over de uitvaart wordt nagedacht? Iedere situatie is anders, ieder mens is immers uniek. Dat unieke kan in de uitvaart tot uitdrukking worden gebracht. Denk hierbij niet aan hele spectaculaire dingen, maar juist aan details; dingen, die vaak alleen voor de meest betrokkenen herkenbaar en merkbaar zijn.

Ik wil mij volledig inzetten om binnen het tijdsbestek waarin een afscheid moet worden voorbereid de betrokken familie het vertrouwen te geven dat zij datgene kunnen doen wat binnen hun vermogen ligt.