Hulpgids bij Rouwverwerking

Iedereen krijgt er gedurende zijn leven mee te maken: rouw. Het verlies van een dierbare is vaak het begin van een lastige periode, waarin je veel geconfronteerd wordt met het ontbreken van hem of haar en je verdriet of andere emoties. Met deze hulpgids geven we handvatten voor omgaan met rouwverwerking. Zowel voor mensen in rouw als voor mensen die iemand bijstaan, biedt deze gids een steuntje in de rug. Website bezoeken? Klik hier.