Verzekeren

Kort gezegd zijn er twee soorten verzekeringen: kapitaalverzekeringen en natura verzekeringen, bijvoorbeeld via Dela of Monuta.
 
Kapitaalverzekering
U verzekert een bepaald bedrag dat wordt uitgekeerd aan de nabestaanden bij een overlijden. In een enkel geval wordt het bedrag uitgekeerd aan de uitvaartondernemer, na overleg van de uitvaartnota.
 
Natura verzekering
Een natura verzekering wil zeggen dat u een pakket diensten verzekert.
Als de uitvaart wordt uitgevoerd door of in opdracht van de verzekeraar, dan worden alleen deze diensten vergoed. Bijvoorbeeld: 75 rouwkaarten en 200 bidprentjes. Wanneer u afwijkt van het 'standaardpakket’ of wensen hebt die niet in het pakket zijn verzekerd – zoals een advertentie in de krant, een koffietafel, meer rouwkaarten of bidprentjes, een andere dan de standaard gefineerde kist – dan worden die kosten afzonderlijk berekend.
 
Wanneer de uitvaart wordt verzorgd door een andere uitvaartondernemer ontvangen de nabestaanden een nota volgens hun tarieven. De familie stuurt een kopie van de nota aan de verzekering, met vermelding van het polisnummer en een banknummer voor de uitkering. De verzekering bepaalt aan de hand van de nota het bedrag dat wordt uitgekeerd. Dit bedrag is meestal lager dan de kosten voor de uitvaart.