Privacybeleid

PRIVACYBELEID
Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers. De bescherming van je privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. Je kunt er op vertrouwen dat jouw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.
 
In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 
PERSOONSGEGEVENS
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 
Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website of door ons uw visitekaartje te geven. 
 
DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 
BEWAARTERMIJN
Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.
 
DELEN MET ANDEREN
In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 
Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.
 
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding, sluit Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.
 
 
BEVEILIGING
Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@vanhamond-uitvaart.nl
 
UW RECHTEN
U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 
CONTACT:
Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@vanhamond-uitvaart.nlof telefonisch via 013 – 505 25 80.
 
Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.
 
ADRESGEGEVENS:
Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding
Beekseweg 10 A
5087 KB Diessen (gem. Hilvarenbeek)
 013 – 505 25 80
info@vanhamond-uitvaart.nl
 

Delen: