Uitvaartzorg met Hart en Ziel

Uitvaartbegeleiding

Afscheid nemen kan erg pijnlijk zijn. Wij van Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding kunnen die pijn niet wegnemen. Wat wij wel kunnen, is de uitvaart van uw naaste met zorg en aandacht omringen.

De persoonlijke wensen van nabestaanden vormen ons uitgangspunt. Meer en meer mensen kiezen voor een uitvaart met ruimte voor gevoelens en een eigen inbreng. Met respect hiervoor zoeken wij samen met u naar het afscheid dat hierbij past.

Wij nemen de tijd om te luisteren, ons in te leven en ons samen met u te verdiepen in uw wensen.

Marco van Hamond heeft een jarenlange ervaring als uitvaartbegeleider. Hij beschikt over een brede vakkennis, is creatief, open en heeft oog voor detail. Samen met het team van uitvaartleidsters en uitvaartassistenten wordt zorggedragen voor een gepast afscheid.

Marco van Hamond

 

Sinds 2000 ben ik werkzaam als zelfstandig uitvaartondernemer en heb een eigen visie op het vormgeven van een afscheid. Ik werk vanuit mijn gevoel, bijgestaan door creatief inzicht.
Ik heb jarenlang ervaring in de uitvaartbranche opgedaan in een ander deel van Brabant.

Marco van HamondIn 2000 ben ik samen met Annie Rutten, Annie en Marco van Hamond uitvaartbegeleiding begonnen. In 2010 zijn wij ieder met onze eigen onderneming gestart.

De keuze voor Hilvarenbeek en omgeving is een bewuste.
Ik voel me hier thuis en op mijn gemak.

Een mooi aspect van mijn werk is het samenwerken met mensen: hen te mogen begeleiden op een moeilijk moment in hun leven en bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn om een afscheid vorm te geven, zoals zij dat voor ogen hebben.

Veel belangrijke momenten in een mensenleven worden zorgvuldig voorbereid. Is het dan niet logisch dat er ook over de uitvaart wordt nagedacht? Iedere situatie is anders, ieder mens is immers uniek. Dat unieke kan in de uitvaart tot uitdrukking worden gebracht. Denk hierbij niet aan hele spectaculaire dingen, maar juist aan details; dingen, die vaak alleen voor de meest betrokkenen herkenbaar en merkbaar zijn.

Ik wil mij volledig inzetten om binnen het tijdsbestek waarin een afscheid moet worden voorbereid de betrokken familie het vertrouwen te geven dat zij datgene kunnen doen wat binnen hun vermogen ligt.
 

Uitvaartbegeleiding

 

Afscheid nemen kan erg pijnlijk zijn. Wij van Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding kunnen die pijn niet wegnemen. Wat wij wel kunnen, is de uitvaart van uw naaste met zorg en aandacht omringen.

De persoonlijke wensen van nabestaanden vormen ons uitgangspunt. Meer en meer mensen kiezen voor een uitvaart met ruimte voor gevoelens en een eigen inbreng. Met respect hiervoor zoeken wij samen met u naar het afscheid dat hierbij past.

Wij nemen de tijd om te luisteren, ons in te leven en ons samen met u te verdiepen in uw wensen.

Marco van Hamond heeft een jarenlange ervaring als uitvaartbegeleider. Hij beschikt over een brede vakkennis, is creatief, open en heeft oog voor detail. Samen met het team van uitvaartleidsters en uitvaartassistenten wordt zorggedragen voor een gepast afscheid.


Het team van Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding.
 

Loslaten kan verbinden…

Onze wens is dat aan deze voor u zo gedenkwaardige dag ook mooie herinneringen bewaard zullen blijven. Herinneringen, die u door de pijn van het verdriet heen verder helpen in het rouwproces, om zo het overlijden te kunnen verweven met uw leven.

Met zorg, aandacht en ruimte voor gevoelens regelen, begeleiden en verzorgen wij een begrafenis of crematie.

Ook als u een (uitvaart)verzekering heeft kunt u ons inschakelen.
 

Wij zijn altijd bereikbaar.

Nazorg

 

Wij merken dat veel mensen opzien tegen en/of zich zorgen maken over de praktische zaken die na de uitvaart geregeld moeten worden. Ook signaleren we soms de behoefte aan emotionele steun.

Daarom bieden wij nazorg aan.

Wij hebben hiervoor ‘Terra, zorg in rouw’ ingeschakeld.

De nazorgmedewerkster die namens ons contact met u zal opnemen, kan u daarbij helpen. Zij is een ervaren en betrokken medewerkster die u – op afspraak – thuis kan bezoeken. Zij is op de hoogte van de rechten en plichten van nabestaanden na een overlijden en werkt in een sfeer van vertrouwen en geheimhouding.
Zij kan nabestaanden bijstaan met:
 

Praktische hulp

 • Erfrecht en nalatenschappen
 • Bank – en belastingzaken
 • Verzekeringen en pensioenen
 • Maatschappelijke voorzieningen

 

Emotionele begeleiding en steun

 • Een luisterend oor voor uw levensverhaal
 • Begrip voor en bevestiging van de situatie
 • Herkenning en erkenning van de (rouw)gevoelens
 • Mogelijkheid bieden om uw emoties te uiten
 • Ondersteuning bij de eerste stappen in een ander leven

 

Voorlichting

 • De rechten en plichten van nabestaanden
 • Rouwverwerking in het algemeen

 

Meer informatie:
T  073 – 644 70 72
info@terrazorginrouw.nl
www.terrazorginrouw.nl

Ruimte voor afscheid

 

De uitvaartwereld is de laatste jaren volop in beweging. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen als ontkerkelijking en individualisering van de maatschappij ziet men ook de traditionele uitvaart veranderen.

In toenemende mate hebben mensen er behoefte aan een eigen invulling te geven aan de rituelen rondom begrafenis en crematie. Zo vraagt ook het opbaren van een overledene om een eigentijdse invulling.

De Hilvarenbeekse uitvaartondernemers Annie Rutten en Marco van Hamond hebben gezamenlijk het initiatief genomen om in deze behoefte te voorzien met de vestiging van Ruimte voor Afscheid.

Adres: Beekseweg 9b, 5087 KA Diessen
(Bij grote drukte kunt u parkeren aan de overzijde: Beekseweg 10)

'Ruimte voor afscheid' beschikt over alle faciliteiten om overledenen te verzorgen, en nabestaanden te ontvangen in een sfeervolle familiekamer.

Een van de twee rouwkamers biedt de mogelijkheid om gedurende de hele dag en avond aanwezig te zijn, zodat men in alle rust afscheid kan nemen.

Klik hier voor een rondleiding!

Verzekeren

 

Kort gezegd zijn er twee soorten verzekeringen: kapitaalverzekeringen en natura verzekeringen, bijvoorbeeld via Dela of Monuta.
 

Kapitaalverzekering

U verzekert een bepaald bedrag dat wordt uitgekeerd aan de nabestaanden bij een overlijden. In een enkel geval wordt het bedrag uitgekeerd aan de uitvaartondernemer, na overleg van de uitvaartnota.
 

Natura verzekering

Een natura verzekering wil zeggen dat u een pakket diensten verzekert.

Als de uitvaart wordt uitgevoerd door of in opdracht van de verzekeraar, dan worden alleen deze diensten vergoed. Bijvoorbeeld: 75 rouwkaarten en 200 bidprentjes. Wanneer u afwijkt van het 'standaardpakket’ of wensen hebt die niet in het pakket zijn verzekerd – zoals een advertentie in de krant, een koffietafel, meer rouwkaarten of bidprentjes, een andere dan de standaard gefineerde kist – dan worden die kosten afzonderlijk berekend.
 
Wanneer de uitvaart wordt verzorgd door een andere uitvaartondernemer ontvangen de nabestaanden een nota volgens hun tarieven. De familie stuurt een kopie van de nota aan de verzekering, met vermelding van het polisnummer en een banknummer voor de uitkering. De verzekering bepaalt aan de hand van de nota het bedrag dat wordt uitgekeerd. Dit bedrag is meestal lager dan de kosten voor de uitvaart.

Uitvaartwensen

 

Geen mens is hetzelfde. Iedere uitvaart vraagt om een unieke benadering. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om hierover nu al na te denken. Het kan voor u belangrijk zijn om te kijken wat er voor mogelijkheden zijn en zodoende misschien vooraf maatregelen te treffen. Uw nabestaanden kan het houvast en rust geven als zij weten hoe het afscheid er uit mag komen te zien.

Op deze pagina kunt u een (Microsoft) Word-bestand en een (Adobe) pdf-bestand downloaden, maar heeft u ook de mogelijkheid om een digitale wilsbeschikking in te vullen.

Als u het Word-bestand download kunt u door middel van invulvelden door het formulier lopen. U kunt het bestand opslaan op uw eigen computer en u kunt het uitprinten.

Het pdf-bestand kunt u downloaden en uitprinten als u uw wensen liever met de hand opschrijft.

Wensenformulier                                                    Wensenformulier
in Word openen                                                        in Adobe Acrobat Reader openen  
 

Condoleanceregister

Contact